Plánováná výstavba rodinných domů firmy Konhefr v lokalitě Bílý vrch v Horních Počernicích

STÁVAJÍCÍ NÁVRH1) čistírna odpadních vod při vstupu do lokality
2) průjezd kamionové a tranzitní osobní dopravy v jižní částí projektu (2600 aut/den)
3) školka u stávajících hal
4) nedostatek zeleně obklopující lokalitu
5) chybějící náměstíčko – veřejný prostor a nákup základních potravin
6) cyklostezka součást komunikace

NÁVRH ZLEPŠENÍ1-1) čistírna odpadních vod u hal, v sousedních městských částech (Běchovice, Klánovice, Vinoř atd) jsou ČOV postaveny mimo obytnou zónu, ideální stav lze docílit vybudováním ČOV Sychrov
2-1) průjezd kamionové a tranzitní dopravy znemožněn šířkou a povrchem komunikace
3-1) školka u vstupu do lokality
4-1) doplnění zeleně obklopující lokalitu – posunutí východní komunikace a možnost umístění pásu zeleně na východ lokality
5-1) vytvoření náměstíčka – veřejného prostoru pro nákup základních potravin, nejlépe k mateřské školce
6-1) cyklostezka v samostatném tělese


VLIV NA LOKALITU

(„s čím se snažíme něco dělat“)  06.09.2017

1) zápach z ČOV Čertousy - ČOV Čertousy chceme zakrýt celou ČOV, odvoz fekálií chceme přesunout do Kbel, podporujeme projekt ČOV Sychrov, který by umožnil utlumit provoz na ČOV Čertousy
2) změnit status veřejně prospěšné stavby vzniklé v roce 2010 – propojení ulice K Zelenči a nové mimoúrovňové křižovatky Beranka na Hradec Králové - na zklidněnou obslužnou komunikaci pouze pro lokalitu Bílý vrch
3) blízkost oblasti určené územním plánem Prahy k recyklaci stavebního odpadu - požadujeme tuto oblast přeměnit na zeleň tak jak je uvedeno v Metropolitním územním plánu
4) odhlučnění lokality od výpadovky na Mladou Boleslav, a to zejména vysázením parku v oblasti ZMK dle platného územního plánu
5) přimět majitele squatu na Bílém vrchu aby ho opravil nebo zboural info@bilyvrch.cz